Revit Kiến trúc + Kết cấu cơ bản

Học tập là đầu tư cho tương lai
Phone
0917156023
Revit Kiến trúc + Kết cấu cơ bản
Ngày đăng: 27/11/2023 11:35 AM

PHẦN REVIT KIẾN TRÚC (30 GIỜ)

1. Tổng quan về BIM và Revit
2. Tìm hiểu các công cụ hiệu chỉnh cơ bản
3. Tìm hiểu và dựng cao trình, lưới trục trong Revit
4. Tạo lập khối dáng công trình và không gian chức năng
5. Bố trí cửa đi, cửa sổ
6. Tạo dựng sàn, trần, mái
7. Bố trí cầu thang, lan can, ram dốc.
8. Tìm hiểu về vật liệu và Render trong Revit
9. Tạo các bảng thống kê và xuất dữ liệu
10. Tạo khung bản vẽ, khung tên.
11. Bố trí dữ liệu và bản vẽ
12. Hướng dẫn các công cụ tạo Family trong Revit

 

PHẦN REVIT KẾT CẤU (15 GIỜ) 

1. Dựng hình các cấu kiện kết cấu theo hồ sơ kiến trúc
2. Bố trí cốt thép cho các cấu kiện
4. Tạo các bảng thống kê kết cấu và kết xuất dữ liệu
5. Quản lý bản vẽ kết cấu và xuất bản vẽ

WhatsApp
Maps
Hotline
0917156023