Đồ họa ứng dụng

Học tập là đầu tư cho tương lai
Phone
0917156023

Đồ họa ứng dụng
REVIT KIẾN TRÚC

REVIT KIẾN TRÚC

03/10/2023 03:03 PM

Hiện nay phần mềm Revit Architecture đang được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thiết kế kiến trúc và xây dựng trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, một số công ty cũng đã bắt đầu tiếp cận với Revit và yêu cầu nhân viên cũng như những ứng viên phải biết sử dụng Revit. Cho nên việc biết sử dụng Revit là một lợi thế rất lớn dành cho các ứng viên Kiến trúc sư, Kỹ sư, hoạ viên kiến trúc…
WhatsApp
Maps
Hotline
0917156023