KIẾN TRÚC - KẾT CẤU - XD

Học tập là đầu tư cho tương lai
Phone
0917156023

KIẾN TRÚC - KẾT CẤU - XD
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12/2023

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12/2023

11/10/2023 10:54 AM

Hiện nay phần mềm Revit, SketchuUp, 3DSmax, Autocad... đang được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thiết kế kiến trúc và xây dựng trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, nhiều công ty cũng đã tiếp cận, sử dụng Revit, các phần mềm dựng hình, mô phỏng 3D và yêu cầu nhân viên cũng như những ứng viên phải biết sử dụng các phần mềm đó phục vụ công việc. Cho nên việc biết sử dụng Revit cùng mới một số phần mềm 3D khác là một lợi thế rất lớn dành cho các ứng viên Kiến trúc sư, Kỹ sư, hoạ viên kiến trúc…
WhatsApp
Maps
Hotline
0917156023