CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - CÔNG NGHỆ AN NAM

Học tập là đầu tư cho tương lai
Phone
0917156023
ĐÔI NÉT VỀ CHÚNG TÔI
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ- CÔNG NGHỆ AN NAM
Trung tâm Tin học - Đồ họa An Nam trực thuộc Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Công nghệ An Nam, hoạt động của trung tâm là dạy nghề họa viên, đào tạo nhân lực cho các cá nhân, doanh nghiệp, Công ty, củng cố kiến thức cho các bạn mới ra trường cũng như đã đi làm.
Học tập là đầu tư cho tương lai
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tin tức hot
(Tạp chí Kiến trúc Việt Nam) – Theo một quy trình chung, các bên tham gia vào lĩnh vực xây dựng thường là các bên: Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, Tư vấn quản lý dự án, Nhà thầu, Nhà sản xuất cung ứng, Người sử dụng công trình, Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng…). Công nghệ BIM thành công được nhờ sự kết nối bằng kỹ thuật số, tăng cường năng lực ứng dụng BIM cho các bên tham gia sẽ hiệu quả cho dự án xây dựng công trình. Cần có “lộ trình” rõ ràng, giải pháp tinh gọn, từ đầu tư nhân sự chủ chốt, đào tạo bài bản và thực tiễn, quan trọng nhất là phải có chính sách rõ ràng để thực hiện bằng được thành công.
CSiXRevit là một plugin hoặc add-on cho phép trao đổi thông tin giữa các sản phẩm Autodesk Revit và CSI (Sap2000, Etabs và Safe). Với CSiXRevit, chúng tôi có thể thực hiện 4 loại trao đổi dữ liệu. Xuất từ ​​Autodesk Revit để tạo một mô hình mới trong Etabs, Sap2000 hoặc Safe. Xuất từ ​​Autodesk Revit để cập nhật một mô hình hiện có trong Etabs, Sap2000 hoặc Safe. Nhập một mô hình từ Etabs, Sap2000 hoặc Safe để tạo một dự án mới trong Autodesk Revit. Nhập một mô hình từ Etabs, Sap2000 hoặc Safe để cập nhật dự án hiện có trong Autodesk Revit.
Building Information Modeling (BIM) là mô hình thông tin công trình, tuy còn mới mẻ nhưng cũng đã ứng dụng ở một số dự án xây dựng tại Việt Nam những năm gần đây.
(Tạp chí Kiến trúc Việt Nam) – Theo một quy trình chung, các bên tham gia vào lĩnh vực xây dựng thường là các bên: Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, Tư vấn quản lý dự án, Nhà thầu, Nhà sản xuất cung ứng, Người sử dụng công trình, Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng…). Công nghệ BIM thành công được nhờ sự kết nối bằng kỹ thuật số, tăng cường năng lực ứng dụng BIM cho các bên tham gia sẽ hiệu quả cho dự án xây dựng công trình. Cần có “lộ trình” rõ ràng, giải pháp tinh gọn, từ đầu tư nhân sự chủ chốt, đào tạo bài bản và thực tiễn, quan trọng nhất là phải có chính sách rõ ràng để thực hiện bằng được thành công.
CSiXRevit là một plugin hoặc add-on cho phép trao đổi thông tin giữa các sản phẩm Autodesk Revit và CSI (Sap2000, Etabs và Safe). Với CSiXRevit, chúng tôi có thể thực hiện 4 loại trao đổi dữ liệu. Xuất từ ​​Autodesk Revit để tạo một mô hình mới trong Etabs, Sap2000 hoặc Safe. Xuất từ ​​Autodesk Revit để cập nhật một mô hình hiện có trong Etabs, Sap2000 hoặc Safe. Nhập một mô hình từ Etabs, Sap2000 hoặc Safe để tạo một dự án mới trong Autodesk Revit. Nhập một mô hình từ Etabs, Sap2000 hoặc Safe để cập nhật dự án hiện có trong Autodesk Revit.
Building Information Modeling (BIM) là mô hình thông tin công trình, tuy còn mới mẻ nhưng cũng đã ứng dụng ở một số dự án xây dựng tại Việt Nam những năm gần đây.
Tin tức nổi bật
(Tạp chí Kiến trúc Việt Nam) – Theo một quy trình chung, các bên tham gia vào lĩnh vực xây dựng thường là các bên: Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, Tư vấn quản lý dự án, Nhà thầu, Nhà sản xuất cung ứng, Người sử dụng công trình, Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng…). Công nghệ BIM thành công được nhờ sự kết nối bằng kỹ thuật số, tăng cường năng lực ứng dụng BIM cho các bên tham gia sẽ hiệu quả cho dự án xây dựng công trình. Cần có “lộ trình” rõ ràng, giải pháp tinh gọn, từ đầu tư nhân sự chủ chốt, đào tạo bài bản và thực tiễn, quan trọng nhất là phải có chính sách rõ ràng để thực hiện bằng được thành công.
CSiXRevit là một plugin hoặc add-on cho phép trao đổi thông tin giữa các sản phẩm Autodesk Revit và CSI (Sap2000, Etabs và Safe). Với CSiXRevit, chúng tôi có thể thực hiện 4 loại trao đổi dữ liệu. Xuất từ ​​Autodesk Revit để tạo một mô hình mới trong Etabs, Sap2000 hoặc Safe. Xuất từ ​​Autodesk Revit để cập nhật một mô hình hiện có trong Etabs, Sap2000 hoặc Safe. Nhập một mô hình từ Etabs, Sap2000 hoặc Safe để tạo một dự án mới trong Autodesk Revit. Nhập một mô hình từ Etabs, Sap2000 hoặc Safe để cập nhật dự án hiện có trong Autodesk Revit.
Building Information Modeling (BIM) là mô hình thông tin công trình, tuy còn mới mẻ nhưng cũng đã ứng dụng ở một số dự án xây dựng tại Việt Nam những năm gần đây.
WhatsApp
Maps
Hotline
0917156023