Khả năng tương thích của CSI Revit với các phiên bản Revit

Học tập là đầu tư cho tương lai
Phone
0917156023
Khả năng tương thích của CSI Revit với các phiên bản Revit
Ngày đăng: 07/10/2023 10:23 AM

CSiXRevit là một plugin hoặc add-on cho phép trao đổi thông tin giữa các sản phẩm Autodesk Revit và CSI (Sap2000, Etabs và Safe).

Với CSiXRevit, chúng tôi có thể thực hiện 4 loại trao đổi dữ liệu.

Xuất từ ​​Autodesk Revit để tạo một mô hình mới trong Etabs, Sap2000 hoặc Safe.

Xuất từ ​​Autodesk Revit để cập nhật một mô hình hiện có trong Etabs, Sap2000 hoặc Safe.

Nhập một mô hình từ Etabs, Sap2000 hoặc Safe để tạo một dự án mới trong Autodesk Revit.

Nhập một mô hình từ Etabs, Sap2000 hoặc Safe để cập nhật dự án hiện có trong Autodesk Revit.

 

Khả năng tương thích của CSI Revit 2019
Etabs (v15.0.0 y versiones superiores)
Sap2000 (v17.2.0 y versiones superiores)
Safe 2014 (v14.0.0 y versiones superiores)
Autodesk Revit 2019

Khả năng tương thích của CSI Revit 2018
Etabs (v15.0.0 y versiones superiores)
Sap2000 (v17.2.0 y versiones superiores)
Safe 2014 (v14.0.0 y versiones superiores)
Autodesk Revit 2018

Khả năng tương thích của CSI Revit 2017
Etabs (v13.1.1 y versiones superiores)
Sap2000 (v15.2.1 y versiones superiores)
Safe 2014 (v14.0.0 y versiones superiores)
Autodesk Revit 2017

Khả năng tương thích của CSI Revit 2016
Etabs (v13.1.1 y versiones superiores)
Sap2000 (v15.2.1 y versiones superiores)
Safe 2014 (v14.0.0 y versiones superiores)
Autodesk Revit Structure 2016

Khả năng tương thích của CSI Revit 2015
Etabs (v13.1.1 y versiones superiores)
Sap2000 (v15.2.1 y versiones superiores)
Safe 2014 (v14.0.0 y versiones superiores)
Autodesk Revit Structure 2015

Khả năng tương thích của CSI Revit 2014
Etabs  2013(v13.1.1 y versiones superiores)
Sap2000 (v15.2.1 y versiones superiores)
Autodesk Revit Structure 2014 (32/64bit)

 

TRUNG TÂM TIN HỌC -  ĐỒ HỌA AN NAM

Hẻm 378, Bùi Trọng Nghĩa, KP3, phường Trảng Dài, Tp.Biên Hòa, T.Đồng Nai

Group:  https://www.facebook.com/groups/RevitAnNam

Fanpage: https://www.facebook.com/GraphicDesigntdc/

Website: http://bimxaydung.com

Email: bimxaydung@gmail.com

WhatsApp
Maps
Hotline
0917156023