TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG

Hotline: 0917.156.023
TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG
TCVN 5574-2018 Kết cấu Bê tông và BTCT - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5574-2018 Kết cấu Bê tông và BTCT - Tiêu chuẩn thiết kế

Date post: 24/05/2019 10:05 AM

TCVN 5574:2018 thay thế TCVN 5574:2012. TCVN 5574:2018 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn của Liên bang Nga SP 63.13330.2012...
TCVN 6003-2:2012 Bản vẽ xây dựng – Hệ thống ký hiệu - P2: Tên phòng và số phòng

TCVN 6003-2:2012 Bản vẽ xây dựng – Hệ thống ký hiệu - P2: Tên phòng và số phòng

Date post: 16/06/2018 03:06 PM

TCVN 6003-2:2012 Bản vẽ xây dựng – Hệ thống ký hiệu - P2: Tên phòng và số phòng
TCVN 6003-1:2012 Bản vẽ xây dựng – Hệ thống ký hiệu  - P1: Nhà và các bộ phận của nhà

TCVN 6003-1:2012 Bản vẽ xây dựng – Hệ thống ký hiệu - P1: Nhà và các bộ phận của nhà

Date post: 16/06/2018 03:06 PM

TCVN 6003-1:2012 Bản vẽ xây dựng – Hệ thống ký hiệu - P1: Nhà và các bộ phận của nhà
TCVN 6080:2012 Bản vẽ xây dựng - Phương pháp chiếu

TCVN 6080:2012 Bản vẽ xây dựng - Phương pháp chiếu

Date post: 16/06/2018 03:06 PM

TCVN 6080:2012 Bản vẽ xây dựng - Phương pháp chiếu
TCVN 6083:2012 Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ

TCVN 6083:2012 Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ

Date post: 16/06/2018 03:06 PM

TCVN 6083:2012 Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ
TCVN 6084:2012 Bản vẽ xây dựng - Thể hiện cốt thép bê tông

TCVN 6084:2012 Bản vẽ xây dựng - Thể hiện cốt thép bê tông

Date post: 16/06/2018 02:06 PM

TCVN 6084:2012 Bản vẽ xây dựng - Thể hiện cốt thép bê tông
TCVN 5671:2012 hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thiết kế kiến trúc

TCVN 5671:2012 hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thiết kế kiến trúc

Date post: 16/06/2018 02:06 PM

TCVN 5671:2012 hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thiết kế kiến trúc
TCVN 9211:2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9211:2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế

Date post: 16/06/2018 02:06 PM

TCVN 9211:2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Nhập email để đăng ký nhận tin mới nhất từ chúng tôi
Facebook chat