Đăng ký học

Đăng ký học

Đăng ký học

Hotline: 0917.156.023
Đăng ký học
STT Tên Địa điểm Thời gian Thời lượng Học phí Đăng ký
1 Revit thực hành Online Tùy theo học viên 21h30 -23h30 T2->T7 _ 14h00-16h30 Thứ 7 _ 8h00-10h30, 14h00-16h30 Chủ nhật Tùy theo phần mềm 2.000.000 vnđ
2 Revit Kiến trúc + Kết cấu cơ bản Hẻm 378, Bùi Trọng Nghĩa, KP3, phường Trảng Dài, Tp.Biên Hòa, T.Đồng Nai Ca 1: 8h~11h. Ca 2: 14h~17h, Ca 3: 18h30~21h30 45 Giờ 2.000.000 vnđ
3 Revit Kiến trúc (CB+NC) Hẻm 378, Bùi Trọng Nghĩa, KP3, phường Trảng Dài, Tp.Biên Hòa, T.Đồng Nai Ca 1: 8h~11h. Ca 2: 14h~17h, Ca 3: 18h30~21h30 75 giờ 2.000.000 vnđ
4 Revit Kiến trúc (NC) Hẻm 378, Bùi Trọng Nghĩa, KP3, phường Trảng Dài, Tp.Biên Hòa, T.Đồng Nai Ca 1: 8h~11h. Ca 2: 14h~17h, Ca 3: 18h30~21h30 42 giờ 1.500.000 vnđ
5 Revit Kiến trúc (CB) Hẻm 378, Bùi Trọng Nghĩa, KP3, phường Trảng Dài, Tp.Biên Hòa, T.Đồng Nai Ca 1: 8h~11h. Ca 2: 14h~17h, Ca 3: 18h30~21h30 36 giờ 1.200.000 vnđ
6 Revit Kết cấu (BTCT_CB + NC) Hẻm 378, Bùi Trọng Nghĩa, KP3, phường Trảng Dài, Tp.Biên Hòa, T.Đồng Nai Ca 1: 8h~11h, Ca 2: 14h~17h, Ca 3: 18h30~21h30 60 giờ 1.800.000 vnđ
7 Revit Kết cấu (BTCT NC) Hẻm 378, Bùi Trọng Nghĩa, KP3, phường Trảng Dài, Tp.Biên Hòa, T.Đồng Nai Ca 1: 8h~11h, Ca 2: 14h~17h, Ca 3: 18h30~21h30 30 giờ 1.200.000 vnđ
8 Revit Kết cấu (BTCT CB) : Hẻm 378, Bùi Trọng Nghĩa, KP3, phường Trảng Dài, Tp.Biên Hòa, T.Đồng Nai Ca 1: 8h~11h, Ca 2: 14h~17h, Ca 3: 18h30~21h30 30 giờ 1.000.000 vnđ
9 Revit Kết cấu (Phần KCT) Hẻm 378, Bùi Trọng Nghĩa, KP3, phường Trảng Dài, Tp.Biên Hòa, T.Đồng Nai Ca 1: 8h~11h. Ca 2: 14h~17h, Ca 3: 18h30~21h30 45 giờ 1.800.000 vnđ
Thông tin đăng ký

Please, enter data

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Nhập email để đăng ký nhận tin mới nhất từ chúng tôi
Facebook chat